1. Spordihalli kasutab vaid isik, kes on tasunud õigeaegselt treeningtasu.
 2. Halli sisenedes vaheta välisjalatsid kohe treeninguteks ettenähtud puhaste spordijalatsite vastu, mis ei jäta jälgi (triipe) põrandale.
 3. Jäta ukse taha kõik halvad kombed ja harjumused, mis ei ole kooskõlas spordieetikaga.
 4. Riietu sportlikult ja puhtalt, paljajalu ja palja ülakehaga treeningsaalis viibimine on lubamatu.
 5. Klubi ei vastuta treeningutel osaleja tervisliku seisundi ja treeningu käigus saadud traumade eest.
 6. Klubi ei vastuta riietusruumi jäetud isiklike esemete eest.
 7. Klubi ruumides on keelatud suitsetada ning tarbida alkohoolseid jooke ja narkootilisi aineid.
 8. Hoia puhtust ja korda ning nõua seda ka oma treeningkaaslastelt.
 9. Spordisaali ei tohi tuua klaastaarat ning teisi kergesti purunevaid ja vigastusohtlikke esemeid.
 10. Oota oma tunni algust riietusruumis ning lõpeta tund õigel ajal – nii austad ka teisi saalikasutajaid. Oma tegevusega on keelatud segada teisi saalisviibijaid.
 11. Hoia inventari, peale kasutamist pane kõik vahendid tagasi oma kohale.
 12. Ära puuduta hallis asuvaid turvakilpe, andureid ja termomeetreid. Tekkivate häirete eest vastutab selle põhjustaja.
 13. Kõigist purunemistest, avariidest ja muudest arusaamatustest teata kohe klubi töötajatele.
 14. Treeningu ajal tahtlikult lõhutud klubi materiaalne vara tuleb klubile hüvitada täies mahus.
 15. Ruumist lahkudes sule kraanid ja aknad ning kustuta tuled.
 16. Unustatud ja leitud asjad too klubituppa, sest siis  leiavad nad kergemini omaniku.

Eelpooltoodud punktide vastu korduvalt eksinuid enam spordihalli ei lubata!